Voetbalvereniging St. Joris

In het voorwoord van het jubileumboek ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan
van V.V. Sint Joris in 2008 schreef toenmalig voorzitter, Peter Hartman, onder meer: “Op naar de 100 jaar! Niemand weet hoe onze club er dan uitziet. Zijn we dan nog zelfstandig of zijn we inmiddels gefuseerd met één of meerdere buurtverenigingen? Groeien we door richting een omnivereniging waar meerdere sporten beoefend kunnen worden? Op welk niveau spelen we dan? Wie weet mag het zeggen”.

Nu, ruim 8 jaar later, weten we meer.

Nadat begin jaren ‘30 van de vorige eeuw een aantal Braamtse mannen eerst ‘wild’ een balletje trapte, maar dit ook wel in competitieverband wildedoen, werd op 1 juli 1933 de R.K.V.V. Sint Joris opgericht. De naam  Sint Joris werd aangenomen omdat het Sint-Jorisgilde financiële steun gaf. Dat het Sint Jorisgilde de laatste shirtsponsor van V.V. Sint Joris in haar zelfstandig bestaan is geweest, is dan ook bijzonder.

Tot aan de jaren ‘90 gaf het nauwelijks problemen om de diverse senioren- en jeugdteams samen te stellen. In 1978 werd er zelfs een damesteam opgericht. Vanaf die tijd werd het echter zichtbaar dat de aanwas van jeugd terugliep en het steeds moeilijker werd om voor iedere leeftijdscategorie een team samen te stellen. Er werd besloten om met de buurtverenigingen SV Kilder en V.V. Zeddam te overleggen of Sint Joris jeugdspelers bij teams van die verenigingen konden spelen.

Vanuit V.V. Sint Joris kwam, gelet op de in kaart gebrachte bevolkingsontwikkeling in Braamt, steeds nadrukkelijker de wens naar voren om met één of meerdere buurtverenigingen de samenwerking te intensiveren. Dit met als doel:het mogelijkmaken dat iedereen kan blijven voetballen.
Toen in het seizoen 2014-2015 de resultaten van het 1e elftal – ondanks de jarenlange enorme inzet van spelers en trainers – weer tegenvielen, het plezier van de spelers afnam en de vooruitzichten voor de nabije toekomst om een representatief 1e elftal op te been te brengen niet meer haalbaar leken,was de tijd rijp om naast de bestaande samenwerking van de jeugd en dames, ook voor senioren een samenwerkingsverband aan te gaan. Daarbij kwam ook nog dat meerdere spelers van lagere elftallen aangaven binnen afzienbare tijd te stoppen met voetballen.

Bij S.V. Kilder bestond die behoefte nog niet. Gelukkig stond V.V. Zeddam, die ondertussen ook haar toekomstverwachtingen had onderzocht, hier wel open voor. Door de goede ervaringen met de jeugd en dames binnen de SJO (samenwerkende jeugd organisatie) en SVO ( samenwerkende vrouwen organisatie) was er direct vanuit beide verenigingen het gevoel dat dit wel een goede match zou zijn. Nadat op algemene ledenvergaderingen van beide verenigingen eerst toestemming werd verleend om een algehele samenwerking te onderzoeken, werd op18 januari 2016 groen licht gegeven voor het aangaan van een samenwerkingsverband (SV), met als uiteindelijke doel een fusie. Hierna is er door vele (bestuurs-)leden in allerlei commissies uiterst zorgvuldig en voortvarend werk verzet om een snelle samenwerking in de vorm van een SV (samenverwerkingsverband) mogelijk te maken. Zo kon op 1 augustus 2016 met  S.V. Zeddam/Sint Joris  worden gestart. Op naar een mooie toekomst!

Kijk voor meer informatie over voetbalvereniging St. Joris op:

Heeft u vragen voor voetbalvereniging St. Joris?

Vul dan onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.