Inzameling kerkportalen Montferland

Tot en met 21 december kunnen de leerlingen van de Boomgaard producten inleveren: Samen voor de Voedselbank…