Privacy Statement

De verenigingsraad is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en vereniging gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij respecteren je privacy en dragen er zorg voor dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Dit privacy beleid is van toepassing op alle diensten van de verenigingsraad.

Persoonsgegevens die wij verwerken: De verenigingsraad verwerkt je persoons en vereniging gegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Persoons- / vereniging gegevens die wij kunnen verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Cookies
 • Bankrekeningnummer

De verenigingsraad verwerkt geen bijzondere persoons- of verenigingsgegevens.

De verenigingsraad verwerkt jouw persoons- of vereniging gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief (als je daar toestemming voor hebt gegeven).
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • De website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De verenigingsraad verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan hierboven beschreven, tenzij je hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Bewaartermijn: De verenigingsraad bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren persoonsgegevens zolang dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst (belangenbehartiging) of zolang je tot onze doelgroep behoort (maximaal 10 jaar). Je kunt natuurlijk op ieder gewenst moment een verzoek indienen om jouw persoons- vereniging gegevens te verwijderen door een e-mail te sturen.

Delen van persoonsgegevens met derden

De verenigingsraad verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met derden die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De verenigingsraad blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze leden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren.

Cookies: De verenigingsraad maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De verenigingsraad gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. De cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser opnieuw in te stellen zodat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking, in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de verenigingsraad. Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben naar jou of een andere organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar het secretariaat van de vereniging.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: De verenigingsraad neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De persoonsgegevens die wij verwerken, worden opgeslagen op de eigen beveiligde servers van de verenigingsraad.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op met het d.b. van de verenigingsraad . Je hebt dan ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Het Privacy Statement van de verenigingsraad kan worden gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze pagina weergegeven. We raden je aan om het Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van het geldende Privacy Statement.