Geschiedenis Braamt

Dat Braamt een lange historie kent is te lezen in verschillende boeken. In het boek: “Bergh-heren, land en volk” (A.G. van Dalen e.a., uitgave 1979) staat uitgebreid beschreven dat Brameth al is terug te vinden in het jaar 600 na Christus. Brameth betekent Braambos. Al rond 1200 begint de ontginning van Braamt. In de loop der jaren vestigen zich boeren die ook weer dagloners nodig hebben. In de z.g. Vinkebruuk (= Vinkwijkse broek, dit betekent Veenwijk) was vroeger waarschijnlijk een grote waterplas waar veen gewonnen werd. Door loting werd het
land verdeeld totdat de boeren ongeveer 9 ha grond in bezit hadden. De eigenaren waren rijke landheren die elders woonden (Berg, Elten, Bielheim).

Rond 1650 staan er een 7-tal hutjes. Dat was het ontstaan van eerst het gehucht en later het dorp Braamt. Vanaf het jaar 1713 heeft Het Sint-Joris Gilde een gildeboek aangelegd, waarin de namen van de toenmalige leden vermeld staan, dus vanaf dit jaar is ook bekend hoeveel inwoners Braamt heeft. In 1910 staan er in Braamt ongeveer 100 woningen met daarin 595 bewoners. Het wordt een echt dorp als er in 1918 een dorpsschool wordt gevestigd aan wat nu de Graaf Hendrikstraat is. In het jaar 1950 wordt het dorp helemaal zelfstandig doordat er een eigen katholieke kerk wordt gebouwd, dan is Braamt helemaal onafhankelijk van Zeddam.

In de loop der jaren is Braamt uitgebreid met nieuwbouw aan de volgende straten: de Graaf Hendrikstraat, de Mariastraat, de Pastoor te Rielestraat, de Hiedenbrinkstraat, de Langestraat, de Sint Jorisstraat, De Wilgen en De Dreef, en als laatste de nieuwe wijk met de straten De Ban, de Binnenweg en de Koornmaat. In het verleden kende Braamt een aantal kleine zelfstandige ondernemers, verspreid over zowel de kern als ook in het buitengebied.

In 1968 wordt het toenmalige Gildegebouw afgebroken en in samenwerking met het Sint Joris-Gilde wordt het dorpshuis gebouwd. In dit dorpshuis vinden verschillende verenigingen onderdak. Tegenwoordig wordt het dorpshuis overdag gebruikt als dagbesteding voor bejaarden en ’s avonds door enkele verenigingen. Ook de recreatie heeft ontdekt dat het in Braamt en omgeving goed toeven is. Bekend is dan vooral het “Braompse gat” ofwel Stroombroek, de recreatieplas ontstaan uit een zandwinning. Deze trekt veel toeristen en dagjesmensen naar Braamt.
Het Montferlandse bos is vooral bekend bij wandelaars en bij mountainbikers.