Dorpsraad Braamt

De Dorpsraad is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor de woon en leefbaarheid van het dorp Braamt. We doen dit door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de gemeente, waarbij de belangen van de bewoners altijd centraal staan. Naast de contacten met de gemeente onderhoudt de Dorpsraad onder andere ook contacten met de Politie, Provincie, Woningcorporaties en verenigingen.

De Dorpsraad heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan het oprichten van de Verenigingsraad en geprobeerd op die manier verschillende partijen met elkaar in contact te brengen en zo aan te zetten tot actie. Veiligheid in kleine dorpskernen is een belangrijk onderwerp, vandaar dat de Dorpsraad, in samenwerking met de Politie Montferland, ook het initiatief heeft genomen tot het oprichten van een Buurtpreventie WhatsApp groep met inmiddels meer dan 200 leden.

Bewoners uit Braamt die een onderwerp op de agenda van de Dorpsraad willen zetten zijn altijd welkom om dit te doen. Dit kan schriftelijk, via onze website of aan het begin van onze periodieke vergaderingen. Neem hiervoor gerust contact met ons op!

Kijk voor meer informatie over de Dorpsraad op:

Wilt u meer weten over onze de Doprsraad? Vul dan onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.